จ.เชียงใหม่รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากกระทรวงการต่างประเทศ (Chiang Mai Got Blankets from The State Department)

เนื่องด้วยในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา 80 พรรษา และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2551 ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมเงินเพื่อซื้อผ้าห่มกันหนาวจำนวน 900 ผืน เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยในเขตอากาศหนาวเย็นของ จ.เชียงใหม่  โดยมีนายวิบูลย์  สงวนพงศ์  (ผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่) เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ผ้าห่ม