การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย (Government Service Checking of Ministry of the Interior Examiner )

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 นายศุภชัย  ยุวบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1  ได้เดินทางมาติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์อยุ่ดีมีสุข ประจำปี 2550 และผลการลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เรืองวรรณ  บัวนุข) ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ นายประจญ   ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ระหว่างวันที่ 28  ธันวาคม 2550 – 3 มกราคม 2551 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ตรวจ