ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) (Chiang Mai Governor (Mr.Wibool Sangounpong))

ได้มีบัญชาให้เร่งรัดการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้ทั่วถึงและรวดเร็ว  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีพิธีปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกผ้าห่มกันหนาว โดยมีนายไพโรจน์  แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถผ้าห่มกันหนาว เพื่อจัดส่งให้อำเภอที่อยู่ห่างไกลเป็นอันดับแรก ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2550   ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง  อ.ไชยปราการ  อ.เชียงดาว  อ.พร้าว  อ.เวียงแหง   อ.สะเมิง  และ อ.แม่แตง  โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 กรมทหารราบที่ 7 พลรบพิเศษที่ 5 และ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1  สำหรับอำเภอที่อยู่ห่างไกลที่เหลือ จะทยอยจัดส่งให้ตามลำดับ โดยคาดว่าน่าจะดำเนินการแจกจ่ายให้เสร็จได้ภายในสิ้นปีนี้

ผู้ว่า