ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ได้จัดทำแผนที่ระดับอำเภอ (Lampang Department of Disaster Prevention and Mitigation)

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ได้จัดทำแผนที่ระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนการหาพิกัดในเขตอำเภอนั้น ๆ รวมทั้งสามารถ Print ขนาดกระดาษ A4 แล้วถ่ายเอกสารขยายให้ใหญ่ได้ สามารถประกอบให้กับจุดตรวจต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถลงรายละเอียด พิกัดทางภูมิศาสตร์ ( ค่า E และ N ได้ ) โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ File Shairing