ข่าว ปภ.พะเยา ปี 2550 (Phayao Department of Disaster Prevention and Mitigation News in 2008)

http://www.cdpm10.com/pyo/web/new-news.htm

ข่าว ปภ.พะเยา  ปี  2550

มท.2 , อธิบดีกรม ปภ. มอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ และอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอนุชา โมกขะเวส ได้เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2,100 ผืน โดยมีนายธนเษก อัศวานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายดำรง อารีกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ
ให้การต้อนรับ